ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΥΜΩΝ

Αυτοματοποιημένα συστήματα  για χυμούς

  • Ποιοτικές λύσεις
  • Με πιστοποίηση HACCP
  • Μεγάλη ποικιλία γεύσεων και κοστολογίων